ดีแทค-เอไอเอส ร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz ทิ้งคลื่น 900 MHz