คลองระบายน้ำ D9 ตัดน้ำออกทะเลทำงานแล้ว สถานการณ์เพชรบุรีดีขึ้น


สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากฝนทิ้งช่วง 2 วัน ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานน้อยกว่าการระบายออก และมีจุดสำคัญ คือ การปล่อยน้ำจากคลองชลประทานสายใหญ่ 3 ลงสู่คลองระบายน้ำ D9 เริ่มดำเนินการไปแล้ว ทำให้จะมีน้ำอีก 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกตัดออกไม่ผ่านเขื่อนเพชร 

TOP ประเด็นร้อน