ช้างทำร้าย จนท.เสียชีวิต ระหว่างพยายามต้อนกลับเข้าป่า