เร่งเปิดทางเก่าใช้ขึ้นภูทับเบิก ก่อนปิดซ่อมทางหลัก 6 เดือน หวั่นถนนทรุดหนัก