กรมฝนหลวงเล็งปรับแผนใช้เทคนิค "หลุมดำ" แก้ปัญหาหมอกควัน