ชาวบ้านใกล้ สถานบันเทิง "NOS PUB" แฉ พบผงสีขาว ซุกแบงก์ยี่สิบ