จับตาการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเพชรวันนี้ อาจส่งผลต่อเนื่องถึงเขตเมือง