“บีทีเอส” แจงเหตุน้ำรั่วหลังคารถไฟฟ้า เกิดจากระบบปรับอากาศ