น้ำท่วมเมืองเพชรดีขึ้น หลังเขื่อนเพชรปล่อยน้ำลดลงต่อเนื่อง