ไทย-จีน เดินหน้าผลักดันการค้าพุ่ง 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564