"ทรัมป์" ขู่เศรษฐกิจล่มจม-บ้านเมืองวุ่นวาย หากถูกถอด