“สามมิตร” ยันไม่ตั้งพรรค กันยายนนี้ ชัดเจนร่วมพรรคใด