ญี่ปุ่นสั่งห้ามสายการบินของไทยลงจอดในประเทศ หลังพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย