พบร่างพ.ร.บ.ยา พบ ตัดข้อความ“เภสัชกร ต้องอยู่ร้านยาตลอดเวลา” ออก