“พระราชินีใน ร.9” ทรงหายจากพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่