“นิกกี้” เจ้าของร้านสักปากสีชมพู โต้ลูกค้า อาจไม่ทำตามคำแนะนำ