สำนักอนามัย กทม. ส่งทีมตรวจสอบร้านสักลายย่านคลองหลอด