แพทย์โรคผิวหนัง ชี้การติดเชื้อ HIV จากการสักมีโอกาสน้อย