คนขายน้ำสมุนไพร อ้างไม่ได้หลอก “ลูกค้า” แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล