พ่อค้าขายหวย 90 ล้าน ยันมีต้นขั้ว –แชทไลน์ ลูกค้าสั่งซื้อ