เจ้าของน้ำมันสมุนไพร คาดโทษหากเซลส์พูดสรรพคุณเกินจริง “ไล่ออก”