ก.คลัง เตรียมเสนอ ครม.ยกเว้น VAT ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ