พบเซลล์ขายน้ำสมุนไพรเลือกเป้าหมายเป็น “คนป่วย” หลังพบข้อมูลจากหลายหมู่บ้าน