วอน ตร.ตรวจสอบพนักงานขายน้ำสมุนไพร อ้างหมอแนะนำใช้หยอดตา