บริษัทจ่ายชดเชย 8 แสนบาท หลังชาวบ้านใช้น้ำสมุนไพรหยอดตาจนบอด