“ดีเจเก่ง” แจงได้ใบขับขี่ถูกต้อง ด้านขนส่งฯชี้ต้องสอบใหม่-ไม่มีตลอดชีพ