เจ้าหน้าที่อุดคูน้ำไหลเข้า "อุโมงค์ประเวศ" เตรียมสำรวจโครงสร้าง