ลงเสาเอกสร้างพิพิธภัณฑ์ศาลาถ้ำหลวง พ.ย.นี้เสร็จแน่นอน