ปิดถาวร! “เจเจกรีน จตุจักร” คืนพื้นที่ทำสวนสาธารณะ