หุ้น "ดีแทค" ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังศาลคุ้มครองคลื่น 850 MHz