“คาราวาน” บรรเลง “เพลงพิณ” เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อาลัย “น้าหว่อง”