ผู้นำสองเกาหลีเปิดฉากประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 วันนี้