ผอ.โรงเรียน แถลงยอมรับครูตรวจการบ้านเลขเด็ก ป.1 ผิดจริง