นักท่องเที่ยว 100 คนหนีพายุคลื่นลมที่เกาะห้องจ้าละหวั่น