“เกาหลีเหนือ – ใต้” เตรียมยื่นเสนอเจ้าภาพร่วมจัดโอลิมปิก 2032