“ลูกบรรหาร” ตั้งเป้าชาติไทยพัฒนา คว้า 30 ที่นั่งในสภา