“แจ็ก หม่า” ล้มสัญญาสร้างงานให้สหรัฐฯ โบ้ยสงครามการค้า