จี้ “ประวิตร” แจงปม “ทักษิณ” โพสต์กล่าวหาขอตำแหน่ง ชี้ เงียบเท่ากับยอมรับ