2 แนวทางที่แตกต่างของ 2 สายการบินระดับชาติดิ้นหนีวิกฤตขาดทุน