นักท่องเที่ยวชมความงามบน “ดอยอินทนนท์” รับอากาศหนาว-ชมทะเลหมอก