ยูนิเซฟมอบโล่ห์ "นิชคุณ" แรงสำคัญรณรงค์ช่วยเหลือเด็ก


ยูนิเซฟมอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ "นิชคุณ หรเวชกุล" ในฐานะ Friend of UNICEF ผู้เป็นแรงสำคัญในการรณรงค์เพื่อสิทธิเด็ก

TOP ประเด็นร้อน