“อภิสิทธิ์” ย้ำไม่ร่วม “เพื่อไทย” หากยังมีครอบครัว “ชินวัตร” ดูแล