ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ลากยาว “หมอวรงค์” พร้อมสู้ทุกกติกา