ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เงินซื้อสินค้า 1 ปี ยอดทะลุ 41,000 ล้านบาท