“สามมิตร” ร่วม “พลังประชารัฐ” ส่ง “อนุชา นาคาศัย” เป็นกรรมการบริหารพรรค