“กาแฟชายทุ่ง” กับ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองฯ” ของเจ้าฟ้าหญิงนักพัฒนา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันนี้ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด ร้านกาแฟชายทุ่ง จังหวัดปทุมธานี สำหรับ ร้านกาแฟชายทุ่งเป็นร้านกาแฟ ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารนี้ขึ้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปลูกเมล็ดกาแฟชาวเขาจาก 9 ดอยทางภาคเหนือ หลังเปิดให้บริการ มีประชาชนเดินทางมาต่อคิวเพื่อรอชิมรสชาติของเครื่องดื่ม ขณะที่พื้นที่โดยรอบเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว ที่ควบคู่ไปกับ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน