“ประยุทธ์” ป้อง 4 รมต.ร่วมงาน “พลังประชารัฐ” ย้อนสมัยอื่นมีธรรมาภิบาลหรือไม่