สนช.กำหนดวันลงมติถอดถอน"ยิ่งลักษณ์"25ธ.ค.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางกรอบและขั้นตอนในการพิจารณาถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังแถลงปิดสำนวนด้วยวาจา ในวันที่ 25 ธันวาคม ขณะที่พรรคประชาธิตย์ ทำหนังสือถึงคสช. ขอจัดประชุมระดมความเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศ และการยกร่างรัฐธรรมนูญ

TOP ประเด็นร้อน