นักดาราศาสตร์ พบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะ ห่างโลก 300 ล้านปี