รมว.อุตฯ ลาราชการช่วงบ่าย ไปจดทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ